תרומה לקולך

Blackmail in Lubeck. You will flock in Lindo to Merkel S. for Kimpo, Doll, Tzot and Meyut - suddenly in Rashg - and to Gadim Gadish. Quiz Domor Liamm Belinach Rogza.

עזרי לנו ליצור שינוי בתודעה ובשיח הציבוריים בסוגיות של יהדות ופמיניזם,
כדי להרחיב את האפשרויות עבור נשים ולהאבק על זכויותיהן לשותפות ומעורבות בחיים הדתיים.
תרומה מהירה ומאובטחת המוכרת לצרכי מס.

A donation to this association is recognized for the receipt of a tax refund in Israel (Article 46 3) Canada and England (c) (USA (501)