אינטימיות והלכה

הרחבת המבט התורני על אינטימיות והלכה בדגש פמיניסטי

כתבות בנושא

פרו ורבו ומלאו את הארץ - בין שיח הגמוני לשיח חתרני בפסיקה ההלכתית בנושא הפריון

רונית עיר-שי דנה על שאלת מניעת ההיריון שלא הייתה ואיננה שאלה הלכתית "נטו" אלא בדרך כלל משולבים בה שיקולי מדיניות ומגדר כאחד

על נידה ומשמעויותיה

בפרשות ספר ויקרא – תזריע, מצורע, אחרי מות וקדושים – חוזרים ונשנים נושא טומאתן וטהרתן של הנידה ושל היולדת, ואיסורי העריות הכרוכים בעניין זה. השאלה שנבחן כאן היא אם יש במקורותינו התייחסות ערכית לטומאת האישה

שמירת נידה של בעל חילוני ואשה דתית

"יש מקום לתיאום ציפיות מחודש". תשובתה של דפנה מאיר לשאלתם של זוג חילוני-דתייה שנשלחה לאתר.