להבין מה השם דורש מאיתנו

בפרשת ויחי יעקב בא לברך את יוסף ואת בניו. "ויברך את יוסף ויאמר האלוהים אשר התהלכו אבותי לפניו אברהם ויצחק האלוהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה." ורד אביעד מזומן מזמינה אותנו לעיון בפרשת ויחי ולהבין דרכה מה השם דורש מאיתנו

אני רוצה לדבר על שתי דרכים בהן אנו יכולות לפעול בעולם. לפי כן נעיין בפירושו של ר' מרדכי יוסף מאיזביצא בספרו מי השילוח.

אומר האיזביצר, ר' מרדכי יוסף ליינער. החילוק בין יעקב לאברהם ויצחק הוא כמו שכתוב במדרש תנחומא (פ' נח) "האלוהים אשר התהלכו אבותי לפניו שהיו מרווחין לשכינה והיו מקדימין והולכין לפניו לעשות רצונו." הם היו מרחיבים בפועלם את הנהגתו של הקב"ה ומידותיו לפי הבנתם . יעקב הוא שונה עליו נאמר "האלוהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה" יעקב אבינו היה מקטין עצמו נגד אבותיו אברהם ויצחק ואמר כי להם היה חכמה ובינה גדולה עד מאוד עד כי הרחיבו את רצון הש"י מעצמם אשר התהלכו שהיו הולכים בכוחם. אבל יעקב אומר :האלוקים הרועה אותי, היינו בכל פרט שאני עושה אני צריך שהש"י יאיר עיני מה הוא רצונו ית' וזה מורה שבכל רגע ורגע היה צופה ומביט לרצון השי"ת מה הקב"ה עוסק בזה הרגע ומה בזה הרגע ולא הספיק לו הארה על איזה זמן. אברהם אבינו ויצחק היו עצמאיים יותר בעבודתם בהנהגתם. הם התהלכו לפני הקב"ה הם הרגישו שהם קיבלו מהקב"ה את ההבנה מהו תיקון העולם שלהם. יעקב אבינו נשען על הקב"ה ומחפש להבין בכל רגע ורגע מה ה' דורש ממנו.

אני חושבת שאנחנו בחיינו מרגישים הרבה פעמים שאנחנו יודעים בדיוק כיצד לפעול ומה לעשות בשם תיקון העולם אליו אנו חותרות אבל אני סבורה שיש להעמיק את הבחינה שיעקב קורא לה: האלוהים הרועה אותי, של אפשרות להיות בהקשבה ובהתבוננות למה ה' רוצה מאיתנו. את ההבנה הזו וההישענות אנו יכולים לקבל דרך התפילה והשיח שלנו עם הקב"ה. לבקש ממנו שידריך אותנו כיצד לפעול בעולמו. ולהגיע לאיזה בטחון בהשם שכל מה שקורה בעולם זה רצונו ותחת השגחתו. השגחה שלא תמיד אנו רואים וחווים. נראה לי שיש כאן הזמנה להגיע לעמדה דתית כזו שלא בטוחה בעצמה כ"כ ומנסה לשמוע מה האלוהים רוצה מאיתנו. הלוואי ונזכה. שבת שלום

בית מדרש ופמיניזם דתי

דבורה הנביאה אשת לפידות / יפה כהן

שופטת, מנהיגה, נביאה אבל גם רעיה דבורה אשת לפידות

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו

חינוך שוויוני מגדרי

במענה ל"קול קורא" של קולך התכנסה קבוצה של אימהות, אשר כל אחת מהן פעלה בנושא חינוך מגדרי בקהילתה. מתוך ההיכרות והידע האישי, הורכבה רשימה של נושאים משמעותיים ובוערים, וסביבם נכתבו פרקים או מקטעים קצרים במטרה להציע טווח של פתרונות.

פרשת השבוע

מבחר סרטונים ומאמרים שנכתבו וצולמו על ידי תלמידות חכמים, נשות רוח ורבניות ישראליות מנקודת מבטן על הפרשה

דבורה הנביאה אשת לפידות / יפה כהן

שופטת, מנהיגה, נביאה אבל גם רעיה דבורה אשת לפידות

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו

פרשת וישלח - החטא ועונשו

מהר"ת מיכל כהנא על התייחסות הפרשנים לדינה ועל העונש שמבצע הפשע ושותפיו קיבלו

בראשית

דבורה הנביאה אשת לפידות / יפה כהן

שופטת, מנהיגה, נביאה אבל גם רעיה דבורה אשת לפידות

פרשת וישב - אהבת יעקב את יוסף

עתירת גרנביץ' על סיפור אהבת יעקב את יוסף ורבדים שלומדת ממנו

פרשת וישלח - החטא ועונשו

מהר"ת מיכל כהנא על התייחסות הפרשנים לדינה ועל העונש שמבצע הפשע ושותפיו קיבלו